Välkommen till

Thorslunda gård

Våra tävlingshästar

Vi har minskat antalet egna hästar här på gården och har nu inga tävlingshästar igång utan har sattsat mer på avelsbiten då vi har två jättefina avels ston.

 

 

 

 

Ingebjörn ser nöjd ut tillsammans med kallblodet Embla.

  

Lome Odin