Välkommen till

Thorslunda gård

Thorslunda gård

med Knutsgården har anor från 1600-talet med allehanda verksamhet som bland annat skjutshåll, hantverk och Bed and Breakfast.

 Idag driver Anna Sjögren och Ingebjörn Öyhus hästverksamhet med equiterapi och träningsverksamhet som kompetensområden.

 

Anna Sjögren

är uppvuxen med hästar. Sin första ponny fick hon i 5-års åldern och hon har tävlingsridet upp till 24 års ålder. Förutom stor erfarenhet och god hästkännedom har Anna genomgått den 2-åriga equiterapiutbildningen.

 

Ingebjörn Öyhus

är norrmannen som kom till Sverige för att gå den 2-åriga equiterapiutbildningen. Med sig från Norge hade han kompetens som tränare hos Roger Wallman i Norge. I Sverige blev han unghästtränare hos Tommy Zackrisson.

 Ingebjörn är dessutom utbildad hovslag

Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida

FRISKA HÄSTAR ÄR GLADA HÄSTAR SOM PRESTERAR BÄTTRE

I Tierp ligger Thorslunda hästgård utmed gamla E4:an i den hästrika mälardalsregionen.

Gårdens anor förpliktar till god djurhållning och passar väl in i Annas och Ingebjörns  

målsättning att hjälpa hästar av alla raser, från ponny och islandshästar till ardenner,

att må bra i sina vardagliga liv.

Annas och Ingebjörns vision är att på gården, och tillsammans med samarbetspartners,

ställa hela resurspaketet till förfogande för hästarnas välmående och rehabilitering. 

Behandlingsformer som kan erbjudas är:

 Equiterapibehandling,

Akupunktur

Shockwave beh.  

 

 

 

Andra insatser där speciella resurser krävs sker i samarbete med för

behovet etablerad kompetens.

Vi hjälper dig att "se din häst med andra ögon"

.